Trang chủ Đăng nhập
 
Người đǎng nhập:
 
Thay đổi mật khẩu

Báo cáo xe hoạt động hàng ngày
Ngày 
STT Họ và tên lái xe BKS Loại xe Đơn vị yêu cầu xe Nơi công tác Ngày giờ đi Ngày giờ về Phụ trách chuyến đi
Tống Bảo Trung  80B-4149  4 chỗ  Trung tâm Truyền hình Thông tấn  Nội thành HN  24/01 23:30  25/01 02:00  Kim Nhung 
Trương Quốc Bảo  80B-2664  4 chỗ  Trung tâm Truyền hình Thông tấn  Nội thành HN  25/01 08:00  25/01 12:00  Đoàn Duyên, Lệ Hằng  
Nguyễn Hải Việt  80A-026.79   7 chỗ   Trung tâm Truyền hình Thông tấn  Nội thành  24/01 21:00  25/01 01:00  Huyền Linh 
  80B-4655  4 chỗ            
  80A-024.60  05 chỗ            
  80A-033.52  05 chỗ            
  80B-3409  16 chỗ            
  80B-2276  7 chỗ            
  80B-2726  16            
10    80B-4670  16 chỗ            
11    80B-3277  4 chỗ             
12    80A-024.80  7 chỗ            
13    80B-2646  5 chỗ            
14    80A-026.14  8 chỗ            
15    80B-5862  7chỗ            
16    80B-3039  7 chỗ             
17    80A-016.01  05 chỗ            
18    80A-026.55  7 chỗ            
19    80B-2277  4 chỗ            
20    80B-3607  8chỗ            
21    80B-3609  5 chỗ            
22    80A-011.53  05 chỗ            
23    80B-2761  7 chỗ            
24    80A-026.18  7 chỗ            
25    80B-5876  7 chỗ            
26    80M-003.11  Xe tải            
27    80A-026.72  7 chỗ            
28    80B-5576  7 chỗ            
29    80B-3755  5 chỗ            
30    80B-3606  8 chỗ            
31    80B-5843  7 chỗ            
32    80B-2933  5 chỗ            
33    80B-2791  29 chỗ            
34    80B-3752  7 chỗ            
35    80B-5420  29 chỗ            
36    80B-4328  8 Chỗ            
37    80B-5863  7 chỗ            
38    80B-2989  5 chỗ            
39    80A-035.83  Nissan            
40    80A-010.43  7 chỗ            
41    80B-5856  7 chỗ            
42    80B-2242  7 chỗ            
43    80A-035.15  16 chỗ            
44    80A-009.72  7 chỗ