Trang chủ Đăng nhập
 
Người đǎng nhập:
 
Thay đổi mật khẩu

Báo cáo xe hoạt động hàng ngày
Ngày 
STT Họ và tên lái xe BKS Loại xe Đơn vị yêu cầu xe Nơi công tác Ngày giờ đi Ngày giờ về Phụ trách chuyến đi
Mai Văn Hùng  80M-003.11  Xe tải  Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn  Nhà in Hạ Đình - Phát hành báo chí TƯ  01/07 01:30  31/07 17:00  Nguyễn Trọng Quốc 
Trần Anh Tuấn  80B-4328  8 Chỗ  Văn phòng  33 LTT  12/07 17:20  12/07 19:30  A.Tuấn + A.Dương (B2) 
Nguyễn Thanh Sơn  80B-2989  5 chỗ  Trung tâm Truyền hình Thông tấn  Nội thành HN ( Mỹ Đình, Gia Lâm  12/07 08:15  12/07 11:00  Văn Thành  
  80B-4655  4 chỗ            
  80A-024.60  05 chỗ            
  80A-033.52  05 chỗ            
  80B-3409  16 chỗ            
  80B-2276  7 chỗ            
  80B-2726  16            
10    80B-4670  16 chỗ            
11    80B-3277  4 chỗ             
12    80A-024.80  7 chỗ            
13    80B-2646  5 chỗ            
14    80A-026.14  8 chỗ            
15    80B-5862  7chỗ            
16    80B-3039  7 chỗ             
17    80A-016.01  05 chỗ            
18    80A-026.55  7 chỗ            
19    80B-2277  4 chỗ            
20    80B-3607  8chỗ            
21    80B-3609  5 chỗ            
22    80A-011.53  05 chỗ            
23    80B-2761  7 chỗ            
24    80A-026.18  7 chỗ            
25    80B-5876  7 chỗ            
26    80A-026.72  7 chỗ            
27    80B-5576  7 chỗ            
28    80B-3755  5 chỗ            
29    80B-3606  8 chỗ            
30    80B-5843  7 chỗ            
31    80B-2933  5 chỗ            
32    80B-2791  29 chỗ            
33    80B-3752  7 chỗ            
34    80B-5420  29 chỗ            
35    80B-4149  4 chỗ            
36    80B-5863  7 chỗ            
37    80A-035.83  Nissan            
38    80B-2664  4 chỗ            
39    80A-010.43  7 chỗ            
40    80B-5856  7 chỗ            
41    80A-026.79   7 chỗ             
42    80A-035.15  16 chỗ            
43    80A-009.72  7 chỗ